d5ef5d918ba61ce9bfff2fff334287fd.svg  +420 604 926 000        d3ec1980e56536e6a6991f4458946fcf.svg  harfa@harfa.com        Naše prodejna v Praze        Servis a opravy

Klavihrátky - s tužkou a gumou u klavíru - pracovní sešit 1

Barevně ilustrované sešity pro malé klavíristy sestavené z pracovních listů s množstvím hudebních úkolů k doplňování, spojování, vybarvování, vystřihování a řadou sluchových cvičení    více

Cena za 1 ks vč. DPH: 220 Kč
Na dotaz
Kód produktu: 2056
Popis

Klavihrátky - s tužkou a gumou u klavíru - pracovní sešit 1

PRACOVNÍ SEŠIT 1 navazuje na Přípravný pracovní sešit a vedle procvičování hlavních oblastí (noty, intervaly a posuvky) se více věnuje také tonálnímu cítění a přípravě na práci s hudebními formami. Náš hlavní cíl je učit děti pojmy cestou prožitku a vlastního vyjádření. Proto se snažíme, aby dostaly co největší prostor pro zaujetí vlastního citového postoje. Na několika místech také ze stejného důvodu navrhujeme skladby k poslechu, které učitel může během hodiny zahrát a navodit tak probíranou problematiku.

Řazením pracovních listů navrhujeme možný postup, ale je to jen jedna z mnoha možností. Vše závisí na typu žáka a výběru skladeb, které hraje.METODICKÉ POKYNY K JEDNOTLIVÝM ODDÍLŮM PRACOVNÍHO SEŠITU

NOTY
Pracujeme od samého počátku ve dvou osnovách s oběma klíči a využíváme tzv. opěrných tónů, tj. tónů, jejichž jména si žák snadno zapamatuje v souvislosti s názvy klíčů (G a F) a také díky jejich zrcadlové symetrii. Noty procvičujeme s kartami navlečenými na kroužek od klíčů.

Dále pracujeme s kartami na procvičení názvů oktáv. Seřadí-li se do řady tak, jak jdou za sebou na klaviatuře, jsou seřazeny také od nejtmavší do nejsvětlejší.

V tomto sešitě se zabýváme hlavně notami v rozsahu f-g1, ale pro práci s dětmi, které jej přesáhnou, zařazujeme kartičky na klávesy (převzato z knihy U klavíru bez slz od Judoviny-Galperiny Taťány Borisovny).

RYTMUS
Pokračujeme v prohlubování vnímání dob a později taktů jako celku - cílem je globální čtení s cítěním pulsu hudby. Až do doby, kdy žák začne hrát oběma rukama dohromady, je možno pracovat s rytmickými slabikami. Pak plynule přejdeme na počítání celých dob (raz - dva - tři), které se děti učily rozeznávat podtrháváním. Stejně jako v Přípravném pracovním sešitě se snažíme udržet cítění pulsu a těžké doby vnímáním rytmu v celcích, bez drobení na menší hodnoty, ke kterému dochází při počítání prv-ní dru-há tře-tí.

POSUVKY
Po probrání celých tónů a půltónů se procvičují křížky, béčka i odrážky a látka se po určité době opakuje. Rozlišujeme práci s celými tóny a půltóny (příprava na pochopení stavby stupnice) a práci s intervaly (příprava na pochopení stavby akordů).

INTERVALY
Snažíme se o rozeznávání intervalů jako celků; místo dvou tónů bude pak žák v notách číst jen spodní tón a daný interval, v mnoha případech si vypěstuje i celkem přesnou zvukovou představu intervalu. Procvičujeme je hmatově, sluchově, vizuálně v notách i na klaviatuře.

Zařazujeme strany, na kterých má učitel možnost otestovat, zda je žák schopen bezpečně rozeznávat malé a velké intervaly. Od tohoto okamžiku je na jeho rozhodnutí, zda bude ve všech úkolech od žáka vyžadovat přesné rozlišení intervalů (malé a velké), nebo zůstane jen u méně náročného rozlišování sekund a tercií, které je založeno spíše na notaci než na sluchu. "Pokusy s předškolními dětmi ve Francii prokázaly, že všechny děti jsou schopny rozlišovat změny intervalů i menší než půltón, tedy by byl hřích nepracovat již od počátku s tak jasnými rozdíly, jako je malá a velká tercie." (prof. Alena Vlasáková). Ve vlastní praxi se nám osvědčilo při sluchových cvičeních vyzpívat všechny půltóny uvnitř intervalů, děti intervaly pak bezpečněji rozeznávají.

PĚTIPRSTOVÁ POLOHA
Doporučujeme dojít k vnitřní stavbě durové i mollové pětiprstové polohy přes sluch a teprve následně ji rozumově rozebrat jako sled celých tónů a půltónů. Učitel si zde může ujasnit založení dítěte a přizpůsobit tomu práci s ním.

Co nejvíce transponujeme a měníme tónorod dur v moll a naopak. Pětiprstové polohy by si žák měl zafixovat v představě, nikoliv držením ruky!

FORMY
Od melodických a rytmických otázek a odpovědí se dostáváme k formálnímu rozboru skladeb. Pochopením polovičního a celého závěru se dětem otevře svět forem.

Je důležité vést žáka ke globálnímu čtení motivů a modelů. K procvičení používáme karty, z nichž se písničky dají sestavovat. Objevuje se na nich nápadný posun stejného melodického modelu. Žáci tak cvičí postřeh pro motivickou práci ve skladbách a připravují se na hru polyfonních skladeb.

Podtrháváním dob se žáci učí číst globálně celý rytmický model vyplňující dobu a časem i celý takt.

TONÁLNÍ CÍTĚNÍ
Pracovní sešit 1 se zaměřuje také na procítění tóniky a dominanty a objeví se zde i citlivý tón. Tato problematika se probírá většinou v souvislosti s formou.

POJMY
Dynamiku a tempa probíráme zpočátku ve škále tří, později pěti stupňů. Aby děti chápaly tato označení jako plnohodnotnou součást skladby, necháme je pomocí této škály vyjádřit vlastní pocit při tvorbě skladby.

Doprava zdarma

objednávky nad 3 000 Kč

Opravy a servis

více informací

Prodejna v Praze

Koněvova 142, Praha 3

Odborné poradenství

osobně i po telefonu