d5ef5d918ba61ce9bfff2fff334287fd.svg  +420 604 926 000        d3ec1980e56536e6a6991f4458946fcf.svg  harfa@harfa.com        Naše prodejna v Praze        Servis a opravy

Klavihrátky - s tužkou a gumou u klavíru - pracovní sešit 1

Barevně ilustrované sešity pro malé klavíristy sestavené z pracovních listů s množstvím hudebních úkolů k doplňování, spojování, vybarvování, vystřihování a řadou sluchových cvičení    více

Cena za 1 ks vč. DPH: 220 Kč
Na dotaz
Kód produktu: 2056
/klavihratky-s-tuzkou-a-gumou-u-klaviru-pracovni-sesit-1-e2560.htm
Popis

Klavihrátky - s tužkou a gumou u klavíru - pracovní sešit 1

PRACOVNÍ SEŠIT 1 navazuje na Přípravný pracovní sešit a vedle procvičování hlavních oblastí (noty, intervaly a posuvky) se více věnuje také tonálnímu cítění a přípravě na práci s hudebními formami. Náš hlavní cíl je učit děti pojmy cestou prožitku a vlastního vyjádření. Proto se snažíme, aby dostaly co největší prostor pro zaujetí vlastního citového postoje. Na několika místech také ze stejného důvodu navrhujeme skladby k poslechu, které učitel může během hodiny zahrát a navodit tak probíranou problematiku.

Řazením pracovních listů navrhujeme možný postup, ale je to jen jedna z mnoha možností. Vše závisí na typu žáka a výběru skladeb, které hraje.METODICKÉ POKYNY K JEDNOTLIVÝM ODDÍLŮM PRACOVNÍHO SEŠITU

NOTY
Pracujeme od samého počátku ve dvou osnovách s oběma klíči a využíváme tzv. opěrných tónů, tj. tónů, jejichž jména si žák snadno zapamatuje v souvislosti s názvy klíčů (G a F) a také díky jejich zrcadlové symetrii. Noty procvičujeme s kartami navlečenými na kroužek od klíčů.

Dále pracujeme s kartami na procvičení názvů oktáv. Seřadí-li se do řady tak, jak jdou za sebou na klaviatuře, jsou seřazeny také od nejtmavší do nejsvětlejší.

V tomto sešitě se zabýváme hlavně notami v rozsahu f-g1, ale pro práci s dětmi, které jej přesáhnou, zařazujeme kartičky na klávesy (převzato z knihy U klavíru bez slz od Judoviny-Galperiny Taťány Borisovny).

RYTMUS
Pokračujeme v prohlubování vnímání dob a později taktů jako celku - cílem je globální čtení s cítěním pulsu hudby. Až do doby, kdy žák začne hrát oběma rukama dohromady, je možno pracovat s rytmickými slabikami. Pak plynule přejdeme na počítání celých dob (raz - dva - tři), které se děti učily rozeznávat podtrháváním. Stejně jako v Přípravném pracovním sešitě se snažíme udržet cítění pulsu a těžké doby vnímáním rytmu v celcích, bez drobení na menší hodnoty, ke kterému dochází při počítání prv-ní dru-há tře-tí.

POSUVKY
Po probrání celých tónů a půltónů se procvičují křížky, béčka i odrážky a látka se po určité době opakuje. Rozlišujeme práci s celými tóny a půltóny (příprava na pochopení stavby stupnice) a práci s intervaly (příprava na pochopení stavby akordů).

INTERVALY
Snažíme se o rozeznávání intervalů jako celků; místo dvou tónů bude pak žák v notách číst jen spodní tón a daný interval, v mnoha případech si vypěstuje i celkem přesnou zvukovou představu intervalu. Procvičujeme je hmatově, sluchově, vizuálně v notách i na klaviatuře.

Zařazujeme strany, na kterých má učitel možnost otestovat, zda je žák schopen bezpečně rozeznávat malé a velké intervaly. Od tohoto okamžiku je na jeho rozhodnutí, zda bude ve všech úkolech od žáka vyžadovat přesné rozlišení intervalů (malé a velké), nebo zůstane jen u méně náročného rozlišování sekund a tercií, které je založeno spíše na notaci než na sluchu. "Pokusy s předškolními dětmi ve Francii prokázaly, že všechny děti jsou schopny rozlišovat změny intervalů i menší než půltón, tedy by byl hřích nepracovat již od počátku s tak jasnými rozdíly, jako je malá a velká tercie." (prof. Alena Vlasáková). Ve vlastní praxi se nám osvědčilo při sluchových cvičeních vyzpívat všechny půltóny uvnitř intervalů, děti intervaly pak bezpečněji rozeznávají.

PĚTIPRSTOVÁ POLOHA
Doporučujeme dojít k vnitřní stavbě durové i mollové pětiprstové polohy přes sluch a teprve následně ji rozumově rozebrat jako sled celých tónů a půltónů. Učitel si zde může ujasnit založení dítěte a přizpůsobit tomu práci s ním.

Co nejvíce transponujeme a měníme tónorod dur v moll a naopak. Pětiprstové polohy by si žák měl zafixovat v představě, nikoliv držením ruky!

FORMY
Od melodických a rytmických otázek a odpovědí se dostáváme k formálnímu rozboru skladeb. Pochopením polovičního a celého závěru se dětem otevře svět forem.

Je důležité vést žáka ke globálnímu čtení motivů a modelů. K procvičení používáme karty, z nichž se písničky dají sestavovat. Objevuje se na nich nápadný posun stejného melodického modelu. Žáci tak cvičí postřeh pro motivickou práci ve skladbách a připravují se na hru polyfonních skladeb.

Podtrháváním dob se žáci učí číst globálně celý rytmický model vyplňující dobu a časem i celý takt.

TONÁLNÍ CÍTĚNÍ
Pracovní sešit 1 se zaměřuje také na procítění tóniky a dominanty a objeví se zde i citlivý tón. Tato problematika se probírá většinou v souvislosti s formou.

POJMY
Dynamiku a tempa probíráme zpočátku ve škále tří, později pěti stupňů. Aby děti chápaly tato označení jako plnohodnotnou součást skladby, necháme je pomocí této škály vyjádřit vlastní pocit při tvorbě skladby.

/product-action/increment-product-view-count?productId=2560

Doprava zdarma

objednávky nad 3 000 Kč

Opravy a servis

více informací

Prodejna v Praze

Koněvova 142, Praha 3

Odborné poradenství

osobně i po telefonu